Projektnyheter

Här kan du ta del av de senaste projektnyheterna.

Senaste nytt

22 maj, 2024
Tillståndsansökan lämnas in

Projektet lämnas in för beredning hos mark- och miljödomstolen. Tillståndsansökan, den tekniska beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen kan du läsa här.

 

Läs den mer om nyheten här.

27 maj, 2023
Projektet går in i utredningsfas

Under inledningen av sommaren går projektet in i en utredningsfas där bland annat grundvatten och naturmiljö undersöks. Detta utgör underlag för kommande miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning.

Den 27/5 stängde det öppna samrådet. Samrådsprocessen fortsätter utifrån inlämnade synpunkter.

18 apr., 2023
Samrådsperiod med närboende och myndigheter

Under samrådet bjuder Statkraft in till samrådsmöte på Hotell Freden i Knäred. Mötet äger rum mellan 17:30 och 19:30. 

 

Hela samrådsperioden varar fram till och med 7 maj. 

24 jan., 2023
Statkraft föreslår att en ny kraftstation byggs vid Bassalt

Statkraft föreslår att kraftverken Knäred övre och Knäred nedre avvecklas och att en ny kraftstation byggs vid Bassalt, med en tunnel med utlopp vid Knäred nedre. Läs fullständing pressmeddelande här.