Bassalt Kraftstation
Bassalt Kraftstation, Laholms kommun i Hallands län.

Projekt Mittlagan

Denna sida kommer att uppdateras med information under projektets gång. Här finns även möjlighet att ställa frågor och skicka in synpunkter.

Lagan har en lång historia av vattenkraft och dagens produktionsanläggningar är närmare 100 år gamla. Statkraft planerar nu en större ombyggnad vid de tre vattenkraftverken Bassalt, Knäred övre samt Knäred nedre i Lagans huvudfåra. 

Åtgärderna genomförs med syftet att öka säkerheten och elproduktionen samt för att förbättra miljön. 

Articles

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till projektgruppen.

Läs mer

Projektnyheter

Här kan du ta del av de senaste projektnyheterna.

Läs mer

Tidslinje

 • Tidiga utredningar

  Statkraft har utrett olika alternativ på platsen under lång tid. Slutsatsen är  att det säkraste, mest effektiva och miljömässigt bästa är att genomföra en ombyggnation. 

 • Samrådsfas vinter/vår 2023

  Efter att underlag skickats till Länsstyrelsen i Hallands län inleds samrådet. Allmänhet, närboende, organisationer och myndigheter bjuds in till samråd, både skriftligt och vid möte i närområdet.

 • Utredningsfas sommar/höst 2023

  Samtidigt som samrådet pågår fortsätter utredningar av bland annat grundvatten, brunnar och naturmiljö. När samrådet har avslutats kommer utredningar och miljökonsekvensbeskrivning att slutföras.

 • Ansökningsfas vinter 2024

  Ansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen och de tar ansvar för prövningsprocessen. Berörda intressenter ges möjlighet till inspel. Tiden innan tillstånd erhålls vara från ett till flera år.

 • Genomförande, 5-7 år

  Vid godkänt tillstånd inleds arbete med den nya stationen och dammarna samt rivning av de anläggningar som inte ska sparas. Arbetet pågår på olika platser vid olika tillfällen under denna fas. 

Projektgruppen

foto av Urban Blom
Urban Blom
Projektchef
Monica Engman
Projektledare
Mikael Petrovic Wågmark
Mikael Petrovic Wågmark
Kommunikationschef